Esplanart

Empresa

 

ESPECIALISTES
Les persones que treballen en aquesta empresa tenen una experiència contrastada des de les seves arrels, doncs provenen de vàries generacions de fills de pagesos , dedicades a la terra, tan en la viticultura com en el moviment de terres.
Especialistes únics, capaços de resoldre qualssevol situació: canvis de disseny per afavorir la productivitat del moviment amb la qual cosa, el preu és més just per al client; la distribució dels materials existents i els que van sorgint.
Especialistes en la conducció de la maquinària pesant que utilitzem en cada cas concret per al treball de camp. L’ús de la maquinària més productiva i adequada per a oferir el millor preu possible al client.

PLANIFICACIÓ
Un punt molt important que la nostra empresa té en compte: la planificació i el disseny del camp: és “la soca de l’arbre”.
La nostra filosofia es basa en l’estudi de la composició de la terra i la seva capacitat d’absorció de l’aigua per a determinar la inclinació màxima permesa.
Realitzem l’aixecament topogràfic amb drons i a partir d’aquí, obtenim les dades que serviran per: Adequar la plantació al marc que empra el client,
Buscar la màxima productivitat possible, plantació envers l’orientació solar,
La reducció a la mínima expressió de cap tirots,
Sortides d’aigua consolidades,
Accessos adequats…
Realitzem projectes per a presentar a : Ajuntaments, Diputació, ACA i DAM.

ART
Art?
Si senyors, Art.
Art, perquè nosaltres creem camps que perduraran en el temps i els creem amb passió, doncs és la nostra devoció.
Ens involucrem en el treball al camp com si fos per a nosaltres.
Entenem que per assolir el resultat esperat, hem de treballar a gust, amb bons professionals i recolzats per una bona maquinària i tecnologia.
El gust de fer els acabats i revisar fins l’últim detall per aconseguir un camp que perduri en el temps amb la màxima qualitat possible.